Kuule äänimaljojen lempeä kutsu!

Äänimaljat sopivat syksyn pimeneviin iltoihin loistavasti. Niiden ääni ja värinä resonoivat syvällä kehossa, mikä vie rentoutumisen aivan uusiin sfääreihin. Onnensirun äänimaljarentoutuksissa myös rauhoittavalla, tietoisella hengityksellä on iso merkitys.

Tunnin kulku: ensin havainnoidaan omaa hengitystä ja annetaan sen johdattaa meidät kehomme tuntemuksiin. Mitä vaikutuksia on sillä, että hengität tietoisemmin ja syvemmin? Sen jälkeen kehotuntemusta lisätään tietoisella rentoutuksella, joka etenee varpaista sormenpäihin ja päälaelle asti. Lopulta äänimaljat johdattelevat syvempään rentoutumiseen ja tunnin päättää vielä hiljainen hetki.

Aika: 19.15-20.15

Hinta: 10€