Mitä Seasonal Yoga on?

talvi
kevät

alkukesä
keskikesä

myöhäiskesä
syksy

Onnensirun joogatunnit perustuvat Seasonal-ajatteluun. Sen perusolettamus on, että ihminen on osa luontoa ja että luonnon rytmit mm. vuorokauden ja vuodenajat vaikuttavat meihin. Jokaisella on tästä varmasti omakohtaisia kokemuksia: miten aamulla tai illalla on erilainen olo tai millaista energiaa kesä tai talvi edustaa. Seasonal Yoga -harjoituksen avulla pyritään tasapainoon kulloisenkin ulkoisen energian kanssa.

Seasonal Yoga yhdistää hatha joogan ja perinteisen kiinalaisen filosofian ja terveystiedon. Kuhunkin vuodenaikaan sopivien ja sen energiakanavia stimuloivien jooga-asanoiden lisäksi tunnilla tehdään mm. Qigongin energiaa tasapainottavia liikkeitä tai käytetään apuna pehmeitä ja aromaterapeuttisia Chiball-palloja. Bodyclock eli kehonkello-harjoitus puolestaan pohjautuu oman vuorokausirytmin tasapainottamiseen. Monet elintoiminnoistamme noudattavat tiettyä vuorokausirytmiä. Kehon sisäinen biologinen kello vaikuttaa siihen, mitä kehossamme tapahtuu eri vuorokaudenaikoina.

Onnensirun joogissa huomioidaan vuodenaikojen vaikutus, sillä harjoitus vaihtuu n. 2 kk:n välein. Tämän sivun alalaidassa tietoa myös vuorokausirytmistä: Body Clock eli kehon kello -harjoitus, vaikkei se tällä hetkellä ole tuntivalikoimassa.

Perinteinen kiinalainen lääketiede / terveystieto sisältää neljä pääkäsitettä, jotka selittävät kaikkia elämän osa-alueita:

  • Chi on meidän elämän energiamme. Chi voi olla ehtynyt tai se voi tulla liialliseksi huonojen ruokailutottumuksien, elämäntapojen tai negatiivisten tunteiden vuoksi.  Chin epätasapaino aiheuttaa ongelmia. Stressi ja kehon jännitystilat ovat yleisimpiä seurauksia ehtyneestä Chi: stä. Harjoitukset, joita seuraa syvärentoutus ovat erinomainen tapa tasapainottaa kehoa sekä uudistaa ja vahvistaa Chi: tä.
  • Yin ja Yang ovat vastakohtaiset toisiaan täydentävät energian tasot, jotka ovat jatkuvassa liikkeessä ja pyrkivät tasapainoon kaikessa. Kuten luonto, on kehommekin jatkuvassa liikkeessä ja muutoksessa.  Epätasapainoa voi esiintyä jos tätä luonnollista virtaa vastustetaan. Tällöin on seurauksena joko liiallinen tai liian vähäinen Yin tai Yang.
  • Meridiaanit ovat näkymättömiä kanavia, joissa energia virtaa. Epätasapaino yhdessä tai useammassa meridiaanissa heikentää koko kehoa. Sisäelimet toimivat yhteistyössä meridiaaniverkoston kanssa. Toiset elimet ovat Yin (varastointi) ja toiset taas Yang (prosessointi). Jos meridiaani on tukkeutunut, se ilmenee siihen liitetyn sisäelimen epätasapainona. Epätasapaino voi johtaa sairauteen.
  • Luonnon viisi elementtiä – Puu, tuli, maa, metalli ja vesi ovat muotoja joissa Yin ja Yang ilmentyvät. Jokaisella elementillä on oma sisäelinpari, vuodenaika ja luontoon peilaavat ominaisuudet. Päämääränä on saada kehon energia ja elämäntoiminnot samaan rytmiin luonnon kiertokulun kanssa.

Body Clock eli Kehon kello

Kiinalaisen terveystieteen mukaan suurin osa sairauksista syntyy siitä, että asiat eivät tapahdu oikeassa suhteessa, oikealla tavalla ja oikeaan aikaan. Päivärytmi, vuodenajan muutokset ja mm. eri aikavyöhykkeet vaikuttavat kehon eri osissa kulkevissa meridiaaneissa eli energiakanavissa virtaavaan energiaan ja näin ollen myös niihin liittyviin sisäelimiin. Kuten vuorokaudella, myös meridiaaneilla on oma 24-tuntinen kiertonsa.

Erilaisissa epätasapainotiloissa (esimerkiksi stressi, tapaturma, aikavyöhykkeiden läpi matkustaminen, sairastuminen yms.) on mahdollista tahdistaa kehon kello uudelleen. Seasonal Yogassa tähän tarkoitukseen on Body Clock (kehon kello) harjoitus. Vaikka varsinaista epätasapainotilaa ei olisi, harjoitus on kokonaisvaltainen ja terveyttä edistävä ja näin ollen sopii kaikille.

Body Clock Yang on Sue Wooddin kehittämä harjoitus, joka koostuu aurinkotervehdyksestä ja kuudesta erillisestä seisten tehtävästä flowsta, jotka aktivoivat ja hoitavat määrättyjä sisäelinpareja ja niiden meridiaaneja. Harjoituksen voi tehdä kokonaisena tai vain yksi flow kerrallaan keskittyen hoitamaan tiettyä sisäelinparia. Harjoitus on dynaaminen ja tasapainoittava.

Body Clock Yin on myös Sue Wooddin kehittämä harjoitus, joka koostuu kuuntervehdyksestä ja kuudesta erillisestä istuen/lattialla tehtävästä flowsta, jotka aktivoivat ja hoitavat määrättyjä sisäelinpareja ja niiden akupisteitä. Harjoituksen voi tehdä kokonaan tai vain yksi flow kerrallaan keskittyen hoitamaan jotain tiettyä sisäelinparia. Harjoitus on rauhoittava ja tasapainottava.

Lue lisää www.seasonalyoga.fi